dyslexia.com

LES.IS

ordblind

At tænke i billeder - desorientering


Vi tænker både i ord og billeder. Vi er født billedtænkere men lærer i vores første leveår at tænke i ord, vi lærer sproget.
I skolen lærer vi at læse, vi lærer at forbinde lyd til symboler.
Undervisning og indlæring i skolen foregår siden først og fremmest ved hjælp af tænkning med ord, lyde og symboler, vi lytter til det talte sprog og læser det skrevne.

Tænker du i billeder?
Hvis du gør så kan du nemt få problemer med læsning, fordi du ikke kan nøjes med ordets lydbillede og synsbillede for at lære og forstå, - du behøver det tredje billede - indholdsbilledet.

Det er nemt at se for sit "indre øje" indholdsbilledet af ord som hus eller bil - men hvad med ord som meget eller næsten!
De, som tænker i billeder, får tit problemer i skolen. De har det svært med tal og symboler, at følge med i lærerens undervisning eller at sidde stille.

Diagnosen lyder da gerne på ordblindhed (dysleksi) regneblindhed (dyskalkuli) opmærksomhedsbrist eller hyperaktivitet (ADD/ADHD - DAMP).
Forklaringen på specifikke indlæringsproblemer kan søges i måden at tænke på, - multidimensionel billedtænkning med deraf følgende desorientering.
Når vi møder noget ukendt eller uvented bliver vi forvirrede og rådløse. For at løse problemet benytter vi os af desorientering, - løsningen bygger mere på ældre erfaringer (erfaringsbilleder) end foreliggende realitet.
Vores tanker og handlinger svarer derfor ikke helt til den virkelighed vi befinder os i.
Denne tilbøjelighed bliver jo desto større som vores billedtænkning er mere udpræget.
Løsningen ligger i at "synkronisere" ydre og indre billede således at problemets løsning bygger på uforstyrret sansning ved hjælp af tidligere erfaringer (ældre billeder).
I det tilfælde er vi orienteret og det er jo formålet med "Davis® Orientation Counseling Program."

Nyheder

Content presentation

moya - Útgáfa 1.12 2007 - Stefna ehf

Authentication